Welcome to Mongolia

Фотолинк агентлагаас 2008 онд хэвлэн гаргаж байсан ил захидлууд.

Гэрэл зургуудийг: В.Баттулга, Д.Түвшинбаяр, Э.Цэрэнбаяр