ХӨРӨГ ЗУРАГ - ФОТО СУРВАЛЖЛАГЫН MULTIMEDIA төсөл

Тайлбар

Тайлбар

Тайлбар

Тайлбар

Тайлбар

Тайлбар

Тайлбар

Тайлбар

Тайлбар

Тайлбар

Тайлбар

Тайлбар

Тайлбар

Тайлбар

Тайлбар

Тайлбар

Тайлбар

Тайлбар

Тайлбар

A7fIUN5HEzQ

Санаачлагч: Гэрэл зурагчин Д.Түвшинбаяр

Тус төсөл нь 1990-ээд оноос үйл ажиллагаа нь зогсож, үрэгдэж үгүй болсон аж үйлдвэрийн газруудын өнөөгийн төрх байдал, тэдгээр салбарт ажиллаж залуу нас зүрх сэтгэлээ зориулсан ахмад ажилтнууд, гавъяатнуудын хөрөг зургууд, тэдний дурсамж яриаг архивын түүхэн гэрэл зургууд болон одоогийн бодит амьдралыг харуулсан сурвалжлага зургуудаар дүрсжүүлсэн  ХӨРӨГ ЗУРАГ - ФОТО СУРВАЛЖЛАГЫН MULTIMEDIA бүхий үзэсгэлэн юм.